Michał Szczepański

Usługi Geodezyjne +48 889 963 663

Poniżej znajduje się kilka dodatkowych informacji o mojej firmie...
Zapraszam do kontaktu!

Pełne Wsparcie

Boisz się, że czegoś nie wiesz?

Często brak wiedzy specjalistycznej w danym zakresie skutkuje nieuzyskaniem różnego rodzaju pozytywnych opinii, pozwoleń czy postanowień. Doświadczenie oraz zaangażowanie osób, z którymi współpracuję pozwoli między innymi na rozwiązanie i doprowadzenie do końca spraw związanych z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości poprzez odszukanie jej granic i przywrócenie prawowitych właścicieli. Pomożemy zrobić projekt i podzielić działkę tak, żeby spełniała wszelkie wymagania techniczne, była gotowa do sprzedaży czy do przekazania w spadku. Zapraszam do współpracy także osoby, które chcą wybudować dom, ale nie wiedzą od czego zacząć w kwestiach formalnych (urzędowych i geodezyjnych). Nawiążemy współpracę z inwestorami indywidualnymi oraz biznesowymi, którzy chcą wybudować dom, osiedle czy hale produkcyjne z rozbudowaną infrastrukturą. Może poszukujesz firmy, która wytyczy i zinwentaryzuje sieć energetyczną, światłowodową czy gazową? Świetnie trafiłeś!

Pomiary Geodezyjne

Pomiary wysokościowe (pionowe)

To takie które wykonuje się przy użyciu niwelatora albo tachimetru i łaty niwelacyjnej. Ich celem jest wyznaczanie wysokości punktów (rzędnych) w odniesieniu do założonego punktu odniesienia. Dzięki niwelacji terenu możliwe jest przedstawienie na mapie formy ukształtowania terenu. Pomiar sytuacyjno-wysokościowy prowadzą dwie osoby – jedna odczytuje wyniki z urządzenia, a zadaniem drugiej jest ustawianie łaty w określonych miejscach.

Pomiary sytuacyjne (poziome)

to z kolei pomiary, które określają wzajemne rozmieszczenie względem siebie różnych obiektów zlokalizowanych na danym terenie. Do ich przeprowadzenia wykorzystuje się najczęściej m.in. dalmierz, tachimetry, niwelatory, taśmę, ruletkę, szpilki i tyczki miernicze.
Są to najczęściej zlecane usługi przez naszych klientów. Wykonujemy je z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, który gwarantuje najwyższą precyzję pomiarów i umożliwia realizację nawet bardzo skomplikowanych zadań na każdym terenie. Po dokonaniu niezbędnych obliczeń sporządzamy stosowną dokumentację, która jest przekazywana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

pomiary sytuacyjno-wysokościowe (tachimetria)

Służą natomiast wyznaczaniu punktów szczegółowych na danej płaszczyźnie przy równoczesnym ustaleniu ich wysokości. Geodeta stosuje w tym przypadku tzw. metodę biegunową, a wyznaczenie wspomnianych punktów umożliwia opracowanie szkicu terenu. Pomiarów dokonuje się przy użyciu tachimetru tradycyjnego lub elektronicznego (laserowego). Na podstawie uzyskanych danych tworzone są mapy sytuacyjno-wysokościowe.

Napisz do mnie

W celu kontaktu proszę skorzystaj z mojego adresu mailowego: granica.szczepanski@gmail.com
Prosiłbym o zawarcie w treści zapytania dodatkowo:
Imienia i nazwiska wraz z numeru telefonu.