Michał Szczepański

Usługi Geodezyjne +48 889 963 663

Założona przeze mnie firma GRANICA świadczy profesjonalne usługi w zakresie geodezji na terenie Miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego, szamotulskiego i obornickiego.
Wykorzystuję w swej pracy nowoczesny i niezawodny sprzęt – to absolutna konieczność przy obsłudze inwestycji liniowych i kubaturowych. Dzięki temu spełniam oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

O mojej Firmie

Usługi Geodezyjne

Moja firma jest zawsze najbliżej potrzeb Klienta i dlatego nie ogranicza się jedynie do wykonywania robót i geodezyjnych, takich jak przygotowanie map pod budowę domów i infrastruktury technicznej, podziałów nieruchomości, tyczenia obiektów budowlanych, inwentaryzacji powykonawczych budynków, mediów oraz wszelkiej infrastruktury technicznej. Oferujemy przede wszystkim pomoc w wyjaśnieniu danego zagadnienia, problemu, który może pojawić się w urzędach oraz przy wypełnianiu wniosków.

Nasze Usługi

Poznań, Szamotuły

Pomiary Geodezyjne

Jest to proces techniczny, który pozwala na dokładne określenie położenia punktów na powierzchni Ziemi oraz ich wzajemnych odległości i kątów.

Poznań, Szamotuły

Tyczenie obiektów budowlanych

Polega na wyznaczeniu oraz trwałym oznaczeniu na gruncie punktów charakterystycznych obiektu budowlanego, takich jak osie geometryczne czy naroża zewnętrzne obiektu.

Poznań, Szamotuły

Rozgraniczenie nieruchomości

ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Poznań, Szamotuły

Podział działki budowlanej oraz rolnej

Polega na fizycznym wyodrębnieniu z pierwotnej działki ewidencyjnej dwóch lub większej ilości działek, które zawierają się w granicach działki sprzed podziału.

Poznań, Szamotuły

Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji budowlanej

Obejmuje założenie oraz pomiar osnowy realizacyjnej, wyznaczenie granic terenu budowy, wytyczanie głównych osi obiektów budowlanych, założenie roboczych znaków wysokościowych, sporządzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, a także badanie przemieszczeń i odkształceń.

Poznań, Szamotuły

Przygotowanie map do celów projektowych

Mapę do celów projektowych stanowi kopia aktualnej mapy zasadniczej z naniesioną dodatkową treścią, opatrzona odpowiednią klauzulą.

Poznań, Szamotuły

Wytyczenie działki

Wskazuje jej punkty graniczne. To ważna czynność, dzięki której dokładnie wiesz, gdzie zaczyna się i gdzie kończy twoja posesja.

Poznań, Szamotuły

Wznowienie granic działki

Można wykonać w momencie, gdy znaki uprzednio ustalone zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone.

Zaufano Nam

Najlepsi Geodeci w Szamotułach

W 2020 roku otrzymaliśmy nagrodę Oferteo

To samo osiągneliśmy w 2022 roku

i w Poznaniu

Rok 2021 także był owocny

Tym razem nie byliśmy najlepsi tylko w Szamotułach, ale także w Poznaniu

Napisz do mnie

W celu kontaktu proszę skorzystaj z mojego adresu mailowego: granica.szczepanski@gmail.com
Prosiłbym o zawarcie w treści zapytania dodatkowo:
Imienia i nazwiska wraz z numeru telefonu.