Mapy geodezyjne do celów projektowych

Mapy geodezyjne do celów projektowychAby rozpocząć inwestycję wymagającą pozwolenia na budowę, potrzebna jest mapa do celów projektowych. Dokument ten stanowi konieczny załącznik, gdy na danej działce ma powstać dom jednorodzinny czy duży obiekt. Sporządza go specjalista na podstawie opracowań zasadniczych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz własnoręcznie dokonanych pomiarów mających na celu aktualizację informacji. Nasza firma proponuje najwyższej klasy usługi geodezyjne w Poznaniu i okolicach, dzięki którym zostaną stworzone precyzyjne i rzetelne dane, np. wysokościowe. Zaufaj profesjonalistom i skontaktuj się, żeby poznać szczegóły!

Czym jest mapa do celów projektowych?

Warto wiedzieć, czym jest mapa do celów projektowych oraz jej aktualizacja. Poznanie definicji jest możliwe po sięgnięciu do wielokrotnie nowelizowanej Ustawy Prawo budowlane z 1994 roku, która z kolei wskazuje na opis zawarty w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z drugim wymienionym aktem są to opracowania kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych tzn. sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu i aktualizacji mapy zasadniczej będącej w państwowym zasobie dokumentacji geodezyjnej. Mapa do celów projektowych powinna zostać wykonana w obowiązującym układzie wysokości z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawnych. 

Kluczowe elementy sporządzonej mapy do celów projektowych  

Sporządzone przez nas mapy geodezyjne poza treściami opracowania zasadniczego, czyli m.in. granicami własności, uwzględniają wszystkie kluczowe dane. Chodzi o linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu czy linie zabudowy oraz osie dróg i ulic. Geodeta wskazuje w aktualizacji mapy zasadniczej usytuowanie zielni, a także innych pomierzonych obiektów wskazanych przez projektanta. Zapewniamy prezentację danych niezbędnych do celów projektowych odpowiadającą charakterystyce i wielkości danej inwestycji. Najczęściej pomiary oraz ich wyniki są przekładane na opracowania w odpowiedniej skali zapewniającej czytelność mapy.

Aktualizacja mapy do celów projektowych

Trzeba podkreślić, że aktualizacja mapy do celów projektowych może obejmować także najbliższe otoczenie działki. Jak przebiega proces świadczenia usługi? Najpierw zdobywamy potrzebne dane dotyczące określonej nieruchomości – zgłaszamy prace w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a potem otrzymujemy materiały wyjściowe, w tym opracowania nieaktualizowane. Głównym punktem prac stanowią pomiary terenowe, które przeprowadzamy za pomocą odpowiedniego sprzętu. Po kompletacji operatu geodezyjnego jest on wprowadzany do ODGiK. W konsekwencji inwestor otrzymuje poświadczone opracowanie w postaci mapy geodezyjnej.

Mapy geodezyjne w Poznaniu i okolicach

Nasz firma oferuje profesjonalne usługi z zakresu geodezji na terenie Poznania oraz jego okolic. Zapewniamy wzorową współpracę z Klientami, aby mogła powstać odpowiednia mapa wysokościowa. Czas realizacji zlecenia zależy od wielu czynników, np. wielkości obszaru do opracowania. Zawsze staramy się szybko dostarczyć aktualizację mapy do celów projektowych. Ponadto cennik jest naprawdę atrakcyjny. Warto skorzystać!

 Kontakt

+48 889 963 663

granica.szczepanski@gmail.com