Firma geodezyjna – Poznań, Szamotuły

firma geodezyjna - pomiary geodezyjneGRANICA to firma geodezyjna z Poznania, która wykonuje profesjonalne pomiary geodezyjne. Realizujemy je dla klientów indywidualnych i komercyjnych, którzy potrzebują ich do celów inwestycyjnych, projektowych, ewidencyjnych oraz administracyjnych.

Wśród usług świadczonych przez moją firmę geodezyjną znajdują się realizowane m.in. w Poznaniu i okolicach pomiary geodezyjne

Firma geodezyjna

Oferta obejmuje:

  • pomiary wysokościowe (pionowe) – które wykonuje się przy użyciu niwelatora albo tachimetru i łaty niwelacyjnej. Ich celem jest wyznaczanie wysokości punktów (rzędnych) w odniesieniu do założonego punktu odniesienia. Dzięki niwelacji terenu możliwe jest przedstawienie na mapie formy ukształtowania terenu. Pomiar sytuacyjno-wysokościowy prowadzą dwie osoby – jedna odczytuje wyniki z urządzenia, a zadaniem drugiej jest ustawianie łaty w określonych miejscach;

  • pomiary sytuacyjne (poziome) – to z kolei pomiary, które określają wzajemne rozmieszczenie względem siebie różnych obiektów zlokalizowanych na danym terenie. Do ich przeprowadzenia wykorzystuje się najczęściej m.in. dalmierz, tachimetry, niwelatory, taśmę, ruletkę, szpilki i tyczki miernicze;

  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe (tachimetria) – służą wyznaczaniu punktów szczegółowych na danej płaszczyźnie przy równoczesnym ustaleniu ich wysokości. Geodeta stosuje w tym przypadku tzw. metodę biegunową, a wyznaczenie wspomnianych punktów umożliwia opracowanie szkicu terenu. Pomiarów dokonuje się przy użyciu tachimetru tradycyjnego lub elektronicznego (laserowego). Na podstawie uzyskanych danych tworzone są mapy sytuacyjno-wysokościowe.

Pomiary sytuacyjne – geodezja

Są to najczęściej zlecane usługi przez naszych klientów. Wykonujemy je z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, który gwarantuje najwyższą precyzję pomiarów i umożliwia realizację nawet bardzo skomplikowanych zadań na każdym terenie. Po dokonaniu niezbędnych obliczeń sporządzamy stosowną dokumentację, która jest przekazywana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Kontakt

+48 889 963 663

 granica.szczepanski@gmail.com