Geodezja: usługi geodezyjne Poznań i Szamotuły

Usługi geodezyjneŚwiadczone przez moją firmę usługi geodezyjne adresowane są do klientów indywidualnych oraz firmowych z okolic Poznania i Szamotuł.

W przypadku zleceń dla osób prywatnych najczęściej obejmują one:

 • sporządzanie map do celów projektowych w formie tradycyjnej i cyfrowej,

 • tyczenie budynków oraz budowli,
 • powykonawczą inwentaryzację przewodów energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągów, kanalizacji, gazociągów,

 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • wznawianie znaków granicznych,
 • sporządzanie map do celów prawnych, informacyjnych, opiniodawczych,

 • podziały nieruchomości na terenach zurbanizowanych, rolnych i leśnych,

 • pomiary nieruchomości oraz użytków na potrzeby ARiMR.

Kto korzysta z usług geodezyjnych?

Z oferowanych usług geodezyjnych korzystają także firmy budowlane, biura projektowe, przedsiębiorstwa z branży energetycznej działające na terenie Poznania, Szamotuł i okolic. Dla nich zazwyczaj:
 • wykonuję pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
 • zapewniam obsługę inwestycji budowlanych

 • tyczę oś i wskaźniki budynków i budowli,

 • zajmuję się podziałami nieruchomości,
 • rozgraniczam i wskazuję granice nieruchomości,

 • sprawdzam księgi wieczyste,
 • opracowuję podział w związku z nabyciem nieruchomości leżących w pasach autostrady lub drogi na rzecz Skarbu Państwa.

Szybko i umiejętnie analizuję potrzeby klienta oraz pomagam mu w zrozumieniu wielu zawiłych przepisów administracyjnych. Moja firma geodezyjna czuwa nad tym, aby wszystkie prowadzone inwestycje realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Kontakt

+48 889 963 663

 granica.szczepanski@gmail.com